1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. Για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων και αναψυκτικών
  5. Καλωδιώσιμοι αρσενικοί κονέκτορες

Καλωδιώσιμοι αρσενικοί κονέκτορες για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων

  • Σχεδίαση ευθύγραμμη ή τύπου γωνίας
  • Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα


Καλωδιώσιμοι αρσενικοί κονέκτορες

Καλωδιώσιμοι αρσενικοί κονέκτορες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών σε κεντρικούς διανομείς και μονάδες. Χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται ένα ειδικό μήκος καλωδίου ή ένα ειδικό καλώδιο. Η σύνδεση πραγματοποιείται εύκολα μέσω βιδωτών ακροδεκτών.
Το ρακόρ από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα επιτρέπει τη χρήση των καλωδιώσιμων αρσενικών κονεκτόρων σε εφαρμογές υγιεινής και υγρές περιοχές.