1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. Για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων και αναψυκτικών
  5. Καλωδιώσιμοι θηλυκοί κονέκτορες

Καλωδιώσιμοι θηλυκοί κονέκτορες για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων

  • Σχεδίαση ευθύγραμμη ή τύπου γωνίας
  • Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
  • Εκδόσεις με ενδείξεις LED για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία
  • Κόντρα παξιμάδι από ανοξείδωτο χάλυβα


Καλωδιώσιμοι θηλυκοί κονέκτορες

Καλωδιώσιμοι θηλυκοί κονέκτορες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών με κονέκτορα. Χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται ένα ειδικό μήκος καλωδίου ή ένα ειδικό καλώδιο. Η σύνδεση πραγματοποιείται εύκολα μέσω βιδωτών ακροδεκτών.
Το ρακόρ από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα επιτρέπει τη χρήση των καλωδιώσιμων θηλυκών κονεκτόρων σε εφαρμογές υγιεινής και υγρές περιοχές.