1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. Για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων και αναψυκτικών
  5. Κυτία διακλάδωσης

Κυτία διακλάδωσης για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων

  • Κεντρικό παράθυρο διαγνωστικού ελέγχου με ενδείξεις LED κατάστασης
  • Ειδικά για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Τροφοδοσία 10...36 V και μετάδοση σημάτων μέσω κοινού καλωδίου 19 πόλων
  • Μεγάλος αριθμός θέσεων σύνδεσης


Κεντρικοί διανομείς

Κεντρικοί διανομείς ProcessLine χρησιμοποιούνται εκεί όπου συλλέγονται περισσότερα σήματα αισθητήρων, προκειμένου να μεταβιβαστούν μέσω κοινού αγωγού στο σύστημα ελέγχου. Διαθέτουν υψηλή προστασία στη διείσδυση υγρασίας και μεγάλη αντοχή υλικού έναντι διαβρωτικών υγρών.
Οι κεντρικοί διανομείς ProcessLine σχεδιάστηκαν ειδικά για τη χρήση σε υγρές περιοχές της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Για απαιτήσεις υγιεινής με τακτικούς κύκλους καθαρισμού υπό υψηλή πίεση το περίβλημα είναι κατασκευασμένο πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα και ανταποκρίνεται στον βαθμό προστασίας IP 69K. Το περίβλημα δεν διαθέτει γωνίες ή ακμές και έτσι δεν επιτρέπει την προσκόλληση βακτηρίων.
Ο κεντρικός διανομέας ProcessLine τοποθετείται με μία μόνο βίδα σε οποιαδήποτε θέση, ώστε στο μπροστινό μέρος να μην συγκεντρώνονται σταγόνες ή ρύποι.
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν τη μορφή κονέκτορα M12 με ακτινική στεγανοποίηση. Οι ευδιάκριτες LED κατάστασης βρίσκονται συγκεντρωμένες σε μια κεντρική φωτεινή στήλη.