1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. Για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων και αναψυκτικών
  5. Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

Καλώδια σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών

  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν η τοποθέτηση γίνεται χωρίς εργαλεία
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
  • LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας


Αρσενικοί κονέκτορες

Αρσενικοί κονέκτορες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών με ακροδέκτες σύνδεσης σε κεντρικούς διανομείς ή μονάδες σε συστήματα αυτοματισμού.
Οι συνδέσεις διανομέων και μονάδων διαθέτουν μόνιμη και αξιόπιστη στεγανοποίηση ακόμα και σε τοποθέτηση χωρίς εργαλεία. Διαθέτουν υψηλή προστασία στη διείσδυση υγρασίας και μεγάλη αντοχή υλικού έναντι διαβρωτικών υγρών.
Οι αρσενικοί κονέκτορες της σειράς ecolink EVT ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε εφαρμογές υγιεινής και σε υγρές περιοχές. Είναι ανθεκτικοί στον συχνό καθαρισμό υψηλής πίεσης με διαβρωτικά καθαριστικά. Χάρη στη μεγάλη περιοχή θερμοκρασίας και την αντοχή στη γρήγορη αλλαγή θερμοκρασίας, οι αρσενικοί κονέκτορες ενδείκνυνται ιδίως για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.