1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός
  5. Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα για βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακούς αυτοματισμούς

  • Τεχνολογία σύνδεσης που πληροί τα πρότυπα M12 και M8 (EN 61076)
  • Αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν η τοποθέτηση γίνεται χωρίς εργαλεία
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
  • Στερέωση με παξιμάδι έναντι κρούσεων και δονήσεων και προστασία κατά των δονήσεων με πριονωτό περίγραμμα
  • LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό


Θηλυκοί κονέκτορες

Οι θηλυκοί κονέκτορες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών με κονέκτορα σε συστήματα αυτοματισμού.
Οι συνδέσεις αισθητήρων και ενεργοποιητών διαθέτουν μόνιμη και αξιόπιστη στεγανοποίηση ακόμα και σε τοποθέτηση χωρίς εργαλεία. Ο ενσωματωμένος μόνιμος αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή λόγω υπερβολικής σύσφιξης του ρακόρ. Χάρη στην προστασία από κραδασμούς, οι συνδέσεις είναι ανθεκτικές στις κρούσεις και στις δονήσεις ακόμα και σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Σε ορισμένες παραλλαγές υπάρχουν ενσωματωμένες λυχνίες LED στο σώμα λαβής για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία, οι οποίες είναι ευδιάκριτες ακόμα και σε έντονο φως.