1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Αισθητήρες οχημάτων
  5. Επαγωγικοί αισθητήρες

Αισθητήρες οχημάτων - Επαγωγικοί αισθητήρες

  • Έγκριση τύπου E1 από την Kraftfahrt-Bundesamt (Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταφορών)
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Υψηλή προστασία κατά της εισχώρησης ξένων ουσιών για λειτουργία σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Υψηλή αντοχή EMC σύμφωνα με τα πρότυπα της αυτοκινητοβιομηχανίας
  • Μεγάλο εύρος τάσεων


Επαγωγικοί αισθητήρες

Επαγωγικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται επίσης σε κινητά μηχανήματα και κινητές εγκαταστάσεις. Στους κατάλληλους για κινητές εφαρμογές αισθητήρες τίθενται σημαντικά πιο υψηλές απαιτήσεις συγκριτικά με τις συσκευές βιομηχανικού αυτοματισμού. Επειδή τοποθετούνται σε εκτεθειμένα σημεία πρέπει να ανταποκρίνονται σε ειδικές απαιτήσεις.
Οι συσκευές είναι έτσι κατασκευασμένες, ώστε να παρέχουν μέγιστη αντοχή σε κρούσεις και δονήσεις. Σε συνδυασμό με κονέκτορες της σειράς ecolink EVW, οι επαγωγικοί αισθητήρες της σειράς Μ αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για τις εφαρμογές οχημάτων. Για την αξιόπιστη λειτουργία των αισθητήρων τόσο σε μεγάλο ψύχος, όσο και δίπλα από θερμούς κινητήρες, οι αισθητήρες διαθέτουν διευρυμένη περιοχή θερμοκρασίας -40...85 °C. Επίσης οι συσκευές δεν παρουσιάζουν ευαισθησία στις γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας.
Η περιοχή τάσης από 10 έως 60V στους αισθητήρες κινητών εφαρμογών εξασφαλίζει ότι ο τρόπος λειτουργίας θα παραμένει ανεπηρέαστος ακόμα και σε μεγάλες διακυμάνσεις εντός του δικτύου οχήματος. Για να ανταποκρίνονται οι συσκευές στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις ΗΜΣ των κινητών εφαρμογών, οι συσκευές διαθέτουν αυξημένη σταθερότητα ΗΜΣ.
Πολλοί αισθητήρες διαθέτουν έγκριση τύπου E1. Με την έγκριση αυτή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών επιτρέπεται η χρήση τους σε οχήματα, χωρίς να ακυρώνεται η έγκριση κυκλοφορίας τους.