1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Μετατροπέας σήματος
  5. Μετατροπέας DC/DC

Μετατροπείς σήματος - Μετατροπείς DC/DC

  • Παροχή σταθεροποιημένης τάσης τροφοδοσίας
  • Στιβαρό περίβλημα με πλήρη επικάλυψη απόσβεσης


Μετατροπέας σήματος - Μετατροπέας DC/DC

Οι μετατροπείς DC/DC χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας σταθεροποιημένης τάσης τροφοδοσίας 10VDC, π.χ. για χειριστήρια ή ποτενσιόμετρα σε κινητά μηχανήματα εργασίας.