1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Μετατροπέας σήματος
  5. Μετατροπέας ρεύματος

Μετατροπείς σήματος - Μετατροπείς ρεύματος

  • Μέτρηση ρευμάτων μέσω της αναλογικής εισόδου του ελεγκτή
  • Κατάλληλο για τον έλεγχο υδραυλικών κινητήρων


Μετατροπέας σήματος - Μετατροπέας ρεύματος

Οι μετατροπείς ρεύματος χρησιμοποιούνται ως σταθεροποιητές για συστήματα ελέγχου σε κινητά μηχανήματα εργασίας. Μετρούν το ρεύμα ελέγχου των ενεργοποιητών ρύθμισης ρεύματος, η τιμή του οποίου συχνά είναι υψηλότερη από το μέγιστο αναλογικό σήμα που μπορεί να αξιολογηθεί από ένα σύστημα ελέγχου. Μετατρέπουν το ρεύμα ελέγχου σε ένα έγκυρο για το σύστημα ελέγχου σήμα εισόδου. Κύρια εφαρμογή είναι η ρύθμιση υδραυλικών κινητήρων.