1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Μετατροπέας σήματος
  5. PWM σε αναλογικές βαθμίδες

Μετατροπείς σήματος - PWM / αναλογικές βαθμίδες

  • Μετατροπή σήματος PWM σε αναλογικό σήμα εξόδου
  • Για εγκατάσταση σε κεφαλές βαλβίδων
  • Σχεδίαση ως απλή πλακέτα ή ως περίβλημα


Μετατροπέας σήματος - Μονάδες σημάτων PWM/αναλογικών σημάτων

Ο μετατροπέας σημάτων PWM/αναλογικών σημάτων μετατρέπει το σήμα PWM σε ένα αναλογικό σήμα εξόδου. Χρησιμεύει για παράδειγμα στον έλεγχο βαλβίδων, οι οποίες δεν μπορούν να αξιολογήσουν απευθείας ένα σήμα PWM. Η εσωτερική μεταγωγή του μετατροπέα εξομαλύνει τα σήματα PWM και παράγει ένα αναλογικό προς τη σχέση παλμού/παύσης σήμα εξόδου.