1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Μετατροπέας σήματος

Μετατροπέας σήματος

Μετατροπέας σήματος

Οι μετατροπείς σήματος χρησιμοποιούνται, όταν κατά τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών σε κινητά συστήματα ελέγχου ή σε μονάδες εισόδου/εξόδου δεν διατίθεται το απαιτούμενο σήμα εισόδου ή εξόδου. Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει μετατροπείς σήματος PWM/αναλογικού σήματος για τον έλεγχο βαλβίδων, μετατροπέων ρεύματος για τη ρύθμιση υδραυλικών κινητήρων και μετατροπέων DC/DC για τη διασφάλιση σταθερής τροφοδοσίας τάσης.
Χρησιμοποιούνται π.χ. σε μηχανήματα τεχνικών έργων, γεωργικά και δασικά μηχανήματα, δημοτικά οχήματα και οχήματα μεταφοράς και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.