1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων
  5. Βαθμίδες για χρήση σε πίνακες ελέγχου

Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων - Βαθμίδες για χρήση σε πίνακες ελέγχου

  • Είσοδοι και έξοδοι για ψηφιακά και αναλογικά σήματα
  • Χρήση ως ελεγκτής για πίνακες οργάνων ή πίνακες χειρισμού
  • Σύνδεση μέσω κεντρικού βύσματος με προστασία πολικότητας κατάλληλου για εφαρμογές κινητών μηχανημάτων
  • CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
  • Έγκριση τύπου E1 από την Kraftfahrt-Bundesamt (Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταφορών)


Μονάδες εισόδου/εξόδου - Μονάδες για χρήση σε πίνακες ελέγχου

Οι αποκεντρωμένες μονάδες εισόδου/εξόδου της σειράς CabinetModule συνδέουν δυαδικούς και αναλογικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές με τον ελεγκτή οχημάτων. Χρησιμεύουν στην αποκεντρωμένη αξιολόγηση σημάτων αισθητήρων και στον έλεγχο ενεργοποιητών και βαλβίδων. Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει μονάδες με ψηφιακές και αναλογικές εισόδους σε συνδυασμό με ψηφιακές εξόδους και εξόδους PWM.
Η σύνδεση πραγματοποιείται με δοκιμασμένους, ανθεκτικούς κονέκτορες. Οι μονάδες είναι ανθεκτικές σε κρούσεις και δονήσεις και ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε κινητά μηχανήματα εργασίας, για παράδειγμα σε μηχανήματα τεχνικών έργων, γεωργικά μηχανήματα ή δημοτικά οχήματα.
Οι λυχνίες LED για την ένδειξη της λειτουργίας, διάγνωσης και κατάστασης είναι εξαιρετικά ευανάγνωστες χάρη στη μεγάλη ένταση φωτός.
Η έξοδος δεδομένων και η παραμετροποίηση της λειτουργίας συσκευής πραγματοποιούνται αξιόπιστα μέσω μιας διασύνδεσης CAN.
Οι συσκευές διαθέτουν εξαιρετική ΗΜΣ και έγκριση τύπου E1.
Οι μονάδες χρησιμεύουν μεταξύ άλλων στη σύνδεση στοιχείων χειρισμού και ενδείξεων στον δίαυλο CAN κινητών μηχανημάτων εργασίας. Επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση στον θάλαμο οδηγού, στην κονσόλα χειρισμού ή στο περίβλημα χειρισμού.