1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων
  5. Βαθμίδες με βαθμό προστασίας IP67 και Μ12 κονέκτορα

Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων - Βαθμίδες με βαθμό προστασίας IP67 και Μ12 κονέκτορα

  • Ρυθμιζόμενες λειτουργίες εισόδου / εξόδου
  • Εύκολη σύνδεση με τον δοκιμασμένο κονέκτορα M12
  • Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων
  • Δυνατότητα επιλογής ρυθμού Baud και αριθμού κόμβου μέσω διακόπτη κωδικοποίησης
  • CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας


Μονάδες εισόδου/εξόδου - Μονάδες με βαθμό προστασίας IP 67 και κονέκτορα M12

Οι αποκεντρωμένες μονάδες εισόδου/εξόδου της σειράς CompactModule συνδέουν δυαδικούς και αναλογικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές με τον ελεγκτή οχημάτων. Χρησιμεύουν στην αποκεντρωμένη αξιολόγηση σημάτων αισθητήρων και στον έλεγχο ενεργοποιητών και βαλβίδων, π.χ. αναλογικών βαλβίδων. Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει μονάδες με ψηφιακές και αναλογικές εισόδους σε συνδυασμό με ψηφιακές εξόδους και εξόδους PWM.
Η σύνδεση πραγματοποιείται με δοκιμασμένους, ανθεκτικούς κονέκτορες. Οι μονάδες διαθέτουν υψηλό βαθμό προστασίας, είναι ανθεκτικές σε κρούσεις και δονήσεις και ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε κινητά μηχανήματα εργασίας, για παράδειγμα σε μηχανήματα τεχνικών έργων, γεωργικά μηχανήματα ή δημοτικά οχήματα.
Οι λυχνίες LED για την ένδειξη της λειτουργίας, διάγνωσης και κατάστασης είναι εξαιρετικά ευανάγνωστες χάρη στη μεγάλη ένταση φωτός.
Η έξοδος δεδομένων και η παραμετροποίηση της λειτουργίας συσκευής πραγματοποιούνται αξιόπιστα μέσω μιας διασύνδεσης CAN.
Οι συσκευές διαθέτουν εξαιρετική ΗΜΣ και έγκριση τύπου E1.