1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Ελεγκτές
  5. Ελεγκτές για χρήση σε πίνακες ελέγχου

Συστήματα οχημάτων - Ελεγκτές για χρήση σε πίνακες ελέγχου

  • Αναλογικές και ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι για σήματα ελέγχου και διάγνωσης
  • Για πολύπλοκες λειτουργίες ελέγχου σε κινητά μηχανήματα
  • CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
  • Δυνατότητα προγραμματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3 με CODESYS
  • Έγκριση τύπου E1 από την Kraftfahrt-Bundesamt (Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταφορών)


Συστήματα για κινητά μηχανήματα εργασίας - Συστήματα ελέγχου για χρήση σε πίνακες ελέγχου

Τα προγραμματιζόμενα συστήματα ελέγχου της σειράς CabinetController σχεδιάστηκαν για τη χρήση στην καμπίνα οδηγού ή στον πίνακα ελέγχου ενός κινητού μηχανήματος εργασίας. Σχεδιάστηκαν για τη χρήση σε σκληρές συνθήκες. Η επίπεδη κατασκευή επιτρέπει την τοποθέτηση σε πίνακες οργάνων και κονσόλες χειρισμού.
Το σύστημα ελέγχου επεξεργάζεται γρήγορα και αξιόπιστα τα σήματα που παράγονται από τους αισθητήρες και τα μεταδίδει στους ενεργοποιητές. Εκτός από τις εισόδους και εξόδους πολλαπλών λειτουργιών για διάφορες εφαρμογές, κάθε σύστημα ελέγχου είναι εξοπλισμένο με μια σειρά από διασυνδέσεις CAN. Τα δεδομένα από το σύστημα ελέγχου κινητήρα μπορούν να υποστούν επεξεργασία με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου J1939.
Οι συσκευές διαθέτουν εξαιρετική ΗΜΣ και έγκριση τύπου E1.
Η λειτουργικότητα του συστήματος ελέγχου προσαρμόζεται εύκολα και με ακρίβεια μέσω του λογισμικού προγραμματισμού CODESYS κατά IEC 61131-3 στις εκάστοτε περιπτώσεις χρήσης.
Κύριοι τομείς εφαρμογής αυτού του συστήματος είναι τα μηχανήματα τεχνικών έργων, τα γεωργικά και δασικά μηχανήματα, τα δημοτικά οχήματα και τα οχήματα μεταφοράς και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.