1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Ελεγκτές
  5. Συμπαγείς ελεγκτές με βαθμό προστασίας IP 67

Συστήματα οχημάτων - Συμπαγείς ελεγκτές με βαθμό προστασίας IP 67

  • Αναλογικές και ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι για σήματα ελέγχου και διάγνωσης
  • Για πολύπλοκες λειτουργίες ελέγχου σε κινητά μηχανήματα
  • CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
  • Δυνατότητα προγραμματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3 με CODESYS
  • Έγκριση τύπου E1 από την Kraftfahrt-Bundesamt (Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταφορών)


Συστήματα για κινητά μηχανήματα εργασίας - Συμπαγή συστήματα ελέγχου με βαθμό προστασίας IP 67

Τα συμπαγή συστήματα ελέγχου της σειράς ecomatmobile σχεδιάστηκαν για τη χρήση σε σκληρές συνθήκες. Ενδείκνυνται για την απευθείας τοποθέτηση σε οχήματα και κινητά μηχανήματα εργασίας και ανταποκρίνονται ακόμα και χωρίς πρόσθετο προστατευτικό περίβλημα στον βαθμό προστασίας IP 67
Το σύστημα ελέγχου επεξεργάζεται γρήγορα και αξιόπιστα τα σήματα που παράγονται από τους αισθητήρες και τα μεταδίδει στους ενεργοποιητές. Εκτός από τις εισόδους και εξόδους πολλαπλών λειτουργιών για διάφορες εφαρμογές, κάθε σύστημα ελέγχου είναι εξοπλισμένο με μια σειρά από διασυνδέσεις CAN. Τα δεδομένα από το σύστημα ελέγχου κινητήρα μπορούν να υποστούν επεξεργασία με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου J1939.
Οι συσκευές διαθέτουν εξαιρετική ΗΜΣ και έγκριση τύπου E1.
Η λειτουργικότητα του συστήματος ελέγχου προσαρμόζεται εύκολα και με ακρίβεια μέσω του λογισμικού προγραμματισμού CODESYS κατά IEC 61131-3 στις εκάστοτε περιπτώσεις χρήσης.
Κύριοι τομείς εφαρμογής αυτού του συστήματος είναι τα μηχανήματα τεχνικών έργων, τα γεωργικά και δασικά μηχανήματα, τα δημοτικά οχήματα και τα οχήματα μεταφοράς και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.