1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Ελεγκτές
  5. Μίνι ελεγκτές ecomat mobile Basic

Συστήματα οχημάτων - Συστήματα βασικού ελέγχου ecomat mobile Basic

  • Έξοδοι υψηλής απόδοσης με έλεγχο ρεύματος και λειτουργία H-bridge
  • Σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών χωρίς πρόσθετη εξωτερική καλωδίωση
  • CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
  • Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
  • Δυνατότητα προγραμματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3 με CODESYS


Συστήματα για κινητά μηχανήματα εργασίας - Μικρά συστήματα ελέγχου ecomat mobile Basic

Το σύστημα ελέγχου ecomatmobile Basic σχεδιάστηκε για τη χρήση σε σκληρές συνθήκες. Ενδείκνυται για απευθείας τοποθέτηση σε οχήματα και κινητά μηχανήματα εργασίας. Το σύστημα διαθέτει δομοστοιχειωτή κατασκευή, τοποθετείται εύκολα, είναι εύχρηστο και έχει χαμηλό κόστος. Εκτός από τις καθαρές λειτουργίες ελέγχου, προσφέρει λύσεις για την καλωδίωση και ασφάλιση. Μία γραφική μονάδα απεικόνισης επιτρέπει επιπλέον την προβολή μηνυμάτων συστήματος και απλών οργάνων ένδειξης.
Το σύστημα ελέγχου επεξεργάζεται γρήγορα και αξιόπιστα τα σήματα που παράγονται από τους αισθητήρες και τα μεταδίδει στους ενεργοποιητές. Εκτός από τις εισόδους και εξόδους πολλαπλών λειτουργιών για διάφορες εφαρμογές, κάθε σύστημα ελέγχου είναι εξοπλισμένο με μια σειρά από διασυνδέσεις CAN. Τα δεδομένα από το σύστημα ελέγχου κινητήρα μπορούν να υποστούν επεξεργασία με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου J1939.
Οι συσκευές διαθέτουν εξαιρετική ΗΜΣ και έγκριση τύπου E1.
Η λειτουργικότητα του συστήματος ελέγχου προσαρμόζεται εύκολα και με ακρίβεια μέσω του λογισμικού προγραμματισμού CODESYS κατά IEC 61131-3 στις εκάστοτε περιπτώσεις χρήσης.
Κύριοι τομείς εφαρμογής αυτού του συστήματος είναι τα μηχανήματα τεχνικών έργων, τα γεωργικά και δασικά μηχανήματα, τα δημοτικά οχήματα και τα οχήματα μεταφοράς και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.