1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα επιτήρησης κατάστασης
  4. Συστήματα για μετατροπή σήματος
  5. Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης

Συστήματα για μετατροπή σήματος - Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης

  • Ρυθμιζόμενη καθυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
  • Προαιρετικά με καθυστέρηση ενεργοποίησης ή/και απενεργοποίησης και με στιγμιαίους παλμούς
  • Προστασία δεξαμενής από υπερχείλιση ή λειτουργία εν ξηρώ
  • Για αξιόπιστη προστασία αντλιών και βαλβίδων από τη φθορά
  • Γρήγορη τοποθέτηση σε ράγα για εξοικονόμηση χρόνου


Καθυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

Συσκευές για την καθυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης σημάτων χρησιμοποιούνται για την προστασία μηχανών και εγκαταστάσεων από ζημιές λόγω πρόωρης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι η προστασία ενός δοχείου από υπερχείλιση ή ξηρή λειτουργία.
Η συσκευή λαμβάνει σήματα από έναν εξωτερικό αισθητήρα και ενεργοποιεί τις εξόδους της σύμφωνα με τις ρυθμιζόμενες καθυστερήσεις εισόδου και εξόδου. Προαιρετικά μπορούν να ρυθμιστούν μέσω ενός διακόπτη επιλογής η καθυστέρηση ενεργοποίησης ή/και επαναφοράς, ο στιγμιαίος παλμός ενεργοποίησης και ο στιγμιαίος παλμός απενεργοποίησης.