1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα επιτήρησης κατάστασης
  4. Συστήματα για μετατροπή σήματος
  5. Διάταση παλμού

Συστήματα για μετατροπή σήματος - Διάταση παλμού

  • Παροχή σημάτων για αργούς PLC
  • Αξιόπιστη επεξεργασία πολύ βραχέων παλμών εισόδου
  • Γρήγορη τοποθέτηση σε ράγα για εξοικονόμηση χρόνου


Διάταση παλμού

Σε μηχανές και εγκαταστάσεις απαιτείται συχνά η επιτήρηση και αξιολόγηση εξαιρετικά σύντομων παλμών. Αυτά τα σήματα εξαιρετικά μικρής διάρκειας παράγονται από αντικείμενα με υψηλή ταχύτητα διέλευσης.
Η μονάδα τάνυσης παλμών προσαρμόζει πολύ σύντομους παλμούς σε βραδείες εισόδους PLC. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται εύκολα πάνω σε ράγα DIN.