1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα επιτήρησης κατάστασης
  4. Συστήματα σηματοδότησης και ένδειξης
  5. Οθόνες με λειτουργία επιτήρησης

Συστήματα σηματοδότησης και ένδειξης - Οθόνες με λειτουργία επιτήρησης

  • Διαισθητικός χειρισμός χάρη στην οθόνη αφής και το απλό κείμενο
  • Αλλαγή της οθόνης σε κόκκινη/κίτρινη/πράσινη όταν έχουμε ή δεν έχουμε υπέρβαση ορίου
  • Αξιόπιστη παρακολούθηση αισθητήρων με τυπικά αναλογικά σήματα
  • Ελεύθερη επιλογή κλίμακας απεικονιζόμενων τιμών και συνδυασμών σημάτων
  • Έξοδος μεταγωγής για αξιόπιστη παρακολούθηση οριακών τιμών


Οθόνες με λειτουργία επιτήρησης

Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών χρησιμεύει στην ένδειξη φυσικών μεγεθών, τα οποία προκύπτουν από αναλογικά τυποποιημένα σήματα. Η λειτουργία της συσκευής προσαρμόζεται με τη ρύθμιση διαφόρων παραμέτρων στην εκάστοτε εφαρμογή.
Οι δύο αναλογικές είσοδοι κλιμακώνονται ανεξάρτητα μεταξύ τους και οι τιμές τους εμφανίζονται ξεχωριστά ή συνδυασμένα. Έτσι επιτρέπεται π.χ. η διαμόρφωση ως ένδειξη διαφορικής πίεσης ή ως ποσοστιαία ένδειξη.
Οι δύο έξοδοι μεταγωγής ρυθμίζονται επίσης ανεξάρτητα μεταξύ τους. Έτσι μπορεί για παράδειγμα να ρυθμιστεί η αυτόματη πλήρωση ενός δοχείου με μια αντλία.
Η οθόνη μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε περιβλήματα ή πίνακες διακοπτών.