1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα επιτήρησης κατάστασης
  4. Συστήματα σηματοδότησης και ένδειξης
  5. Οθόνες απεικόνισης τιμών διεργασίας

Συστήματα σηματοδότησης και ένδειξης - Οθόνες απεικόνισης τιμών διεργασίας

  • Διαισθητικός χειρισμός χάρη στην οθόνη αφής και το απλό κείμενο
  • Αλλαγή της οθόνης σε κόκκινη/κίτρινη/πράσινη όταν έχουμε ή δεν έχουμε υπέρβαση ορίου
  • Αξιόπιστη παρακολούθηση αισθητήρων με τυπικά αναλογικά σήματα
  • Ελεύθερη επιλογή κλίμακας απεικονιζόμενων τιμών και συνδυασμών σημάτων


Οθόνες για την ένδειξη τιμών διεργασίας

Οι οθόνες πολλαπλών λειτουργιών χρησιμεύουν στην ένδειξη φυσικών μεγεθών, τα οποία προκύπτουν από αναλογικά τυποποιημένα σήματα. Τα σήματα των αισθητήρων με αναλογική έξοδο εμφανίζονται κλιμακωτά.
Οι οθόνες μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε περιβλήματα ή πίνακες διακοπτών.