1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα επιτήρησης κατάστασης
  4. Συστήματα αξιολόγησης τυποποιημένων σημάτων
  5. Δικάναλος ελεγκτής με ρελέ

Συστήματα αξιολόγησης τυποποιημένων σημάτων - ρελέ κατωφλίου 2 καναλιών

  • Δύο αναλογικές είσοδοι ρεύματος
  • Παρακολούθηση δύο οριακών τιμών με ξεχωριστά ρελέ εξόδου
  • Διάφορες ρυθμιζόμενες λειτουργίες παρακολούθησης
  • Ευανάγνωστη, φωτεινή οθόνη OLED
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας

Συστήματα αξιολόγησης τυποποιημένων σημάτων - ρελέ κατωφλίου 2 καναλιώνΔικάναλος διακόπτης οριακής τιμής

Η επιτήρηση της οριακής τιμής ροής, πίεσης, θερμοκρασίας ή στάθμης πλήρωσης αποτελεί σε πολλές διεργασίες σημαντική προϋπόθεση για την αξιόπιστη λειτουργία εγκαταστάσεων και μηχανών. Σε όλους τους ελαιόψυκτους κινητήρες, αντλίες και μειωτήρες η επιτήρηση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ παροχής και επιστροφής χρησιμεύει στην έγκαιρη αναγνώριση φθορών. Η επιτήρηση της διαφορικής πίεσης στα φίλτρα παρέχει πληροφορίες για τον βαθμό ρύπανσης ενός φίλτρου.
Οι διακόπτες οριακών τιμών είναι προγραμματιζόμενοι και χρησιμεύουν στην αξιολόγηση αναλογικών τυποποιημένων σημάτων, τα οποία παρέχονται από αισθητήρες ή μεταδότες.
Ολοκληρωμένες δυνατότητες παραμετροποίησης επιτρέπουν τη βέλτιστη προσαρμογή σε κάθε εφαρμογή.