1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα αναγνώρισης
  4. Αναγνώστες κωδικών 1D/2D
  5. Λογισμικό λειτουργίας

1D/2D αναγνώστες κωδικών - Λογισμικό χειρισμού

  • Δημιουργία και διαχείριση διαμορφώσεων για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
  • Λειτουργία παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για σκοπούς ρύθμισης και σέρβις
  • Αποθήκευση και διανομή αναφορών σέρβις
  • Ανάλυση εφαρμογών μέσω αναφορών σέρβις


Λογισμικό χειρισμού

Το λογισμικό χειρισμού για τον αναγνώστη κωδικών 1D/2D διαθέτει τους τρόπους λειτουργίας «Διαμόρφωση», «Παρακολούθηση» και «Αναφορά σέρβις». Η δημιουργία, διαχείριση και παραμετροποίηση μιας νέας διαμόρφωσης πραγματοποιούνται στον τρόπο λειτουργίας «Διαμόρφωση». Στη συσκευή μπορούν να αποθηκευτούν έως 32 αρχεία διαμόρφωσης (= σύνολα παραμέτρων). Μια διαμόρφωση λαμβάνει όλες τις σχετικές με την εφαρμογή παραμέτρους, οι οποίες επιτρέπουν στη συσκευή να εκτελεί αυτόνομα τη λειτουργία ανάγνωσης/επαλήθευσης.
Στη λειτουργία παρακολούθησης παρακολουθείται ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής. Κατά την ενεργοποίηση μεταδίδεται, απεικονίζεται και αξιολογείται η καταγεγραμμένη εικόνα για το πρόγραμμα χειρισμού. Το αντίστοιχο αποτέλεσμα ανάγνωσης/επαλήθευσης, η αξιολόγηση της ποιότητας κωδικού και οι στατιστικές πληροφορίες εμφανίζονται στο πεδίο αποτελέσματος.
Τα αποτελέσματα ανάγνωσης/επαλήθευσης που επιτυγχάνονται στη λειτουργία παρακολούθησης μπορούν να αποθηκευτούν τοπικά ως πρωτόκολλο αξιολόγησης. Η αναφορά σέρβις αποθηκεύει πρόσθετα τη διαμόρφωση της συσκευής, τα στατιστικά αξιολόγησης (ανάγνωση καλών/σκάρτων προϊόντων) και τα τελευταία αποτελέσματα ανάγνωσης/επαλήθευσης με εικόνα.