1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα αναγνώρισης
  4. Αναγνώστες κωδικών 1D/2D
  5. Αναγνώστες κωδικών 1D/2D

Αναγνώστες κωδικών 1D/2D

  • Ανάγνωση κωδικών 1D και 2D ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό
  • Αναγνώριση περισσότερων από 20 διαφορετικών τύπων κωδικών
  • Με σύστημα σύγκρισης κωδικών στον αισθητήρα
  • Δυνατότητα ρύθμισης μέσω ενσωματωμένου δείκτη laser
  • Δυνατότητα τμηματοποίησης του φωτισμού για εφαρμογές με προβληματικές επιφάνειες


Αναγνώστης κωδικών 1D/2D

Οι εφαρμογές του αναγνώστη κωδικών 1D/2D φτάνουν από την παρακολούθηση προϊόντων και τον έλεγχο προϊόντων μέχρι την αναγνώριση προϊόντων.
Ο αισθητήρας αναγνωρίζει κωδικούς 1D και 2D ανεξάρτητα από τη θέση περιστροφής του κωδικού προς τον αισθητήρα. Ελαττωματικοί ή ρυπασμένοι κωδικοί εξακολουθούν να αναγνωρίζονται με ασφάλεια, ακόμα και όταν έχει καταστραφεί το ένα τέταρτο των πληροφοριών. Επίσης λύνει προβλήματα αναγνώρισης κειμένου (OCR), π.χ. για την αναγνώριση προϊόντων με βάση τη σήμανση τύπου ή τον αριθμό σειράς.