1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα αναγνώρισης
  4. RFID UHF
  5. Αναγνώστες

Αναγνώστες RFID UHF

  • Μονάδα ανάγνωσης/εγγραφής UHF με τέσσερις εξωτερικούς ακροδέκτες σύνδεσης κεραιών
  • Κεραίες για κάθε εφαρμογή: εξαιρετικά χαμηλή, χαμηλή, μεσαία και μεγάλη εμβέλεια
  • Ισχυρό Ethernet interface για μετάδοση δεδομένων
  • Υποστήριξη μαζικής ανάγνωσης / λειτουργία ανάγνωσης μεγάλης πυκνότητας
  • Για χρήση στον έλεγχο ροής υλικών, στην εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα και στις διαδικασίες μεταφοράς με κυλιόμενους διαδρόμους


Αναγνώστης

Η μονάδα αξιολόγησης UHF ελέγχει την ανταλλαγή δεδομένων προς τις κεραίες RFID ή το επίπεδο αισθητήρα/ενεργοποιητή, επικοινωνεί με το υπερκείμενο επίπεδο ελέγχου και επιτρέπει τη διαμόρφωση των συσκευών μέσω διακομιστή δικτύου. Η συσκευή διαθέτει τέσσερα κανάλια για τη σύνδεση συσκευών πεδίου και επιπλέον τέσσερις εισόδους και εξόδους. Διάφορες παραλλαγές επιτρέπουν τη χρήση των μονάδων αξιολόγησης UHF εντός και εκτός Ευρώπης.
Η μονάδα αξιολόγησης βρίσκει εφαρμογή π.χ. στην παραγωγή, στην εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα και στα συστήματα μεταφοράς.
Η μονάδα αξιολόγησης UHF μεταδίδει τα δεδομένα στο PLC μέσω Ethernet IP ή Ethernet TCP/IP.