1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα αναγνώρισης
  4. RFID 125 kHz
  5. Κεραίες RFID

RFID 125 kHz - Κεραίες RFID

  • Φορητή συσκευή ανάγνωσης RFID με USB interface
  • Κατάλληλο για χρήση σε PCs ή Notebooks
  • Λογισμικό παρέχεται

RFID 125 kHz - Κεραίες RFIDΚεραίες RFID

Οι κεραίες RFID χρησιμεύουν στην ανάγνωση ή/και εγγραφή χωρίς επαφή των αναμεταδοτών RFID (ετικέτες ID). Τα δεδομένα μετατρέπονται σε ψηφιακά κωδικοποιημένες τιμές και μεταδίδονται στη μονάδα αξιολόγησης. Εφαρμογές είναι π.χ. η ρύθμιση και ο έλεγχος ροής υλικών σε γραμμές παραγωγής.
Για την τοποθέτηση σε συνθήκες περιορισμένου χώρου χρησιμοποιούνται οι ανθεκτικές κεραίες RFID του τύπου M12. Ορθογωνικές κεραίες ή κεραίες του τύπου M18 ή M30 χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στον αυτοματισμό εργοστασίων και σε συστήματα μεταφοράς.
Οι προσαρμογείς κεραιών αυξάνουν την εμβέλεια και την απόσταση λειτουργίας και προσφέρουν έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια ανάγνωσης ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες χρήσης.