1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. Λογισμικό IO-Link

Λογισμικό IO-Link

  • Γρήγορη και εύκολη ενσωμάτωση έξυπνων αισθητήρων στο περιβάλλον των PLC
  • Εφαρμογές για λειτουργία πυλών AS-Interface με διασύνδεση δικτύου
  • Απλή, σαφής αναπαράσταση των τιμών διεργασίας
  • Μειωμένος χρόνος ρύθμισης κατά την έναρξη λειτουργίας

Λογισμικό IO-Link