1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link αισθητήρες διεργασιών
  5. Αισθητήρες στάθμης με πομπό αρθρωτής σχεδίασης

IO-Link - Αισθητήρες στάθμης βαθμωτής σχεδίασης μεταδότη

  • Για αξιόπιστο έλεγχο της στάθμης σε δεξαμενές και δοχεία
  • Προσαρμογή σε διάφορα ύψη δοχείων με μείωση μήκους του στελέχους του αισθητήρα
  • Κατάλληλο για νερό, λάδια και ψυκτικά μέσα
  • Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
  • Ακριβές αναλογικό σήμα εξόδου και επικοινωνία με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη μέσω IO-Link

IO-Link - Αισθητήρες στάθμης βαθμωτής σχεδίασης μεταδότηΑισθητήρες στάθμης πλήρωσης με προσαρμόσιμο σύστημα ανιχνευτών

Ο αισθητήρας στάθμης πλήρωσης λειτουργεί με βάση την αρχή του καθοδηγούμενου μικροκύματος και μετρά τη στάθμη πλήρωσης με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών παλμών στην περιοχή των νανοδευτερολέπτων. Ενδείκνυται για τη συνεχή επιτήρηση στάθμης πλήρωσης σε σχεδόν όλα τα υγρά, π.χ. μέσα με βάση το νερό, ψυκτικά λιπαντικά, υγρά καθαρισμού, έλαια.
Ο αισθητήρας τοποθετείται μέσω σύνδεσης διεργασίας ή φλάντζας απευθείας στο δοχείο. Αν χρειάζεται ο χρήστης μπορεί απλά να κοντύνει τη ράβδο αισθητήρα και να την προσαρμόσει στο δοχείο.
Η ρύθμιση όλων των παραμέτρων καθώς και ο προγραμματισμός των σημείων μεταγωγής και η ένδειξη της τρέχουσας στάθμης πλήρωσης πραγματοποιούνται με πλήκτρα προγραμματισμού και μία τετραψήφια αλφαριθμητική οθόνη. Επιπλέον ο αισθητήρας μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.