1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link αισθητήρες διεργασιών
  5. Μηχανοτρονικά ροόμετρα με οθόνη

IO-Link - Μηχανοτρονικοί αισθητήρες ροής με οθόνη

  • Ακριβής εντοπισμός ροής και μεσαίων θερμοκρασιών
  • Κατάλληλο για νερό, ψυκτικά μέσα, λάδι και διαλύματα γλυκόλης χάρη στα ενσωματωμένα διαγράμματα μετρήσεων
  • Αξιόπιστη παρεμπόδιση της ανάστροφης ροής χάρη στον πολύ μικρό χρόνο απόκρισης
  • Με έξοδο μεταγωγής, αναλογική έξοδο ή έξοδο συχνότητας και IO-Link
  • Ευδιάκριτη ένδειξη LED με αλλαγή κόκκινου/πράσινου χρώματος

IO-Link - Μηχανοτρονικοί αισθητήρες ροής με οθόνηΗλεκτρομηχανικοί αισθητήρες ροής με οθόνη

Οι ηλεκτρομηχανικοί αισθητήρες ροής με οθόνη της σειράς SBY επιτηρούν υγρά μέσα όπως νερό, διαλύματα γλυκόλης, βιομηχανικά έλαια ή ψυκτικά λιπαντικά. Ανιχνεύουν τα δύο μεγέθη διεργασίας, την ποσότητα ροής και τη θερμοκρασία του μέσου.
Ο αισθητήρας λειτουργεί με την αρχή του βασιζόμενου σε ελατήριο εμβόλου. Το έμβολο που βρίσκεται στην έδρα βαλβίδας του περιβλήματος ανυψώνεται από τη ροή του μέσου αντίθετα από τη δύναμη ελατηρίου. Η θέση του εμβόλου αποτελεί ένδειξη για τη ροή. Όταν μειώνεται η ροή, η δύναμη ελατηρίου προκαλεί ασφαλή επαναφορά του εμβόλου στην αρχική θέση και εμποδίζει έτσι την αναρροή.
Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει μεταδότες ροής με αναλογική έξοδο και επιτηρητές ροής με έξοδο μεταγωγής.
Η ευδιάκριτη από μεγάλες αποστάσεις και από όλες τις πλευρές οθόνη LED 4 χαρακτήρων και οι δύο λυχνίες LED κατάστασης μεταγωγής που υπάρχουν στην κεφαλή αισθητήρα διευκολύνουν τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση και τη λειτουργία. Η ένδειξη μπορεί να αλλάξει από «κόκκινη» σε εναλλασσόμενη κόκκινη-πράσινη. Έτσι επισημαίνονται οι καταστάσεις μεταγωγής ή δημιουργείται ένα ξεχωριστό χρωματικό παράθυρο.
Η στιβαρή μηχανική έκδοση επιτρέπει τη χρήση σε υψηλές πιέσεις και σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Ανάλογα με την προς ανίχνευση ποσότητα ροής, οι συσκευές διατίθενται με διαφορετική σύνδεση διεργασίας.
Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται απευθείας μέσω των πλήκτρων στον αισθητήρα. Επιπλέον ο αισθητήρας μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.