1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link αισθητήρες διεργασιών
  5. Ροόμετρα Vortex με οθόνη

IO-Link - Ροόμετρα Vortex με οθόνη

  • Αξιόπιστος εντοπισμός ροής και μεσαίων θερμοκρασιών
  • Με αναλογική έξοδο, έξοδο μεταγωγής ή έξοδο συχνότητας
  • Δυνατότητα περιστροφής της οθόνης για βέλτιστη ευθυγράμμιση
  • Ευδιάκριτη ένδειξη LED με αλλαγή κόκκινου/πράσινου χρώματος
  • Κατάλληλο για νερό, απιονισμένο νερό και νερό ψύξης


Αισθητήρες ροής Vortex με οθόνη

Οι αισθητήρες ροής της σειράς SV επιτηρούν υγρά μέσα με βάση το νερό. Ανιχνεύουν τα δύο μεγέθη διεργασίας, την ποσότητα ροής και τη θερμοκρασία του μέσου. Χρησιμοποιούνται συχνά σε κυκλώματα ψύξης π.χ. σε χαλυβουργεία, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην παραγωγή γυαλιού.
Οι αισθητήρες λειτουργούν με την αρχή μέτρησης Vortex. Το ρέον μέσο παράγει ανάλογα με την ταχύτητά του εναλλασσόμενες περιδινήσεις σε ένα σώμα συσσώρευσης που βρίσκεται μέσα σε έναν σωλήνα μέτρησης. Αυτές οι περιδινήσεις αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για την ποσότητα ροής. Η αρχή μέτρησης Vortex είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από τις διακυμάνσεις πίεσης και θερμοκρασίας του μέσου.
Οι συσκευές διαθέτουν ευανάγνωστη οθόνη για την εμφάνιση των τιμών διεργασίας. Η μετάδοση της τρέχουσας ροής και θερμοκρασίας πραγματοποιείται με αναλογικό σήμα, με σήμα συχνοτήτων, μέσω εξόδου μεταγωγής ή μέσω IO-Link.
Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται απευθείας μέσω των πλήκτρων στον αισθητήρα. Επιπλέον ο αισθητήρας μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.