1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link αισθητήρες διεργασιών
  5. Συμπαγείς αισθητήρες πίεσης για πνευματικά συστήματα

IO-Link - Συμπαγείς αισθητήρες πίεσης για πνευματικά συστήματα

  • Αξιόπιστη παρακολούθηση πίεσης συστήματος σε πνευματικά συστήματα και συστήματα πεπιεσμένου αέρα
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση μερικής ή διαφορικής πίεσης
  • Ευδιάκριτη κεκλιμένη ένδειξη LED
  • Κόκκινη/πράσινη ένδειξη για σαφή αναγνώριση του αποδεκτού εύρους τιμών
  • Εύρος τιμών πίεσης -1...1 bar ή -1...10 bar


Συμπαγείς αισθητήρες πίεσης για πνευματικά συστήματα

Οι αισθητήρες πίεσης της σειράς PQ επιτηρούν την πίεση συστήματος σε πνευματικά δίκτυα και δίκτυα πεπιεσμένου αέρα μηχανών και εγκαταστάσεων. Οι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση τόσο της σχετικής πίεσης, όσο και της διαφορικής πίεσης. Συνεπώς ενδείκνυνται και για την επιτήρηση φίλτρων για ρύπους ή εμφράξεις.
Το στοιχείο μέτρησης δεν έχει ευαισθησία στα υγρά και στις αποθέσεις, που πιθανόν να υπάρχουν στο σύστημα. Εγγυάται υψηλή αντοχή στην υπερφόρτωση και μεγάλη ακρίβεια.
Η ευδιάκριτη από μεγάλες αποστάσεις οθόνη LED 4 χαρακτήρων και ο διαισθητικός χειρισμός με δύο κουμπιά διευκολύνουν τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση και τη λειτουργία. Η ένδειξη μπορεί να αλλάξει από «κόκκινη» σε εναλλασσόμενη κόκκινη-πράσινη. Έτσι επισημαίνονται οι καταστάσεις μεταγωγής ή δημιουργείται ένα ξεχωριστό χρωματικό παράθυρο.
Οι αισθητήρες με αναλογική έξοδο μπορούν να παραμετροποιηθούν επίσης μέσω IO-Link, π.χ. μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.