1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link αισθητήρες ελέγχου κίνησης

IO-Link αισθητήρες ελέγχου κίνησης

  • Καθορισμένη ακολουθία παλμών για αξιόπιστο εντοπισμό ταχυτήτων περιστροφής
  • Αισθητήρες κλίσης για ακριβή μέτρηση των γωνιών κλίσης στους άξονες X και Y
  • Υψηλή ακρίβεια μετρήσεων σε όλο το εύρος τιμών γωνιών σε δύο άξονες
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα

IO-Link αισθητήρες ελέγχου κίνησης