1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Αισθητήρες θέσης
  5. IO-Link - Μαγνητικοί αισθητήρες

IO-Link - Μαγνητικοί αισθητήρες

  • Αντοχή στη σκωρία συγκολλήσεων χάρη στην αντικολλητική επικάλυψη
  • Μεταλλική επιφάνεια ανίχνευσης για βαριές εφαρμογές
  • Σχεδίαση που εξοικονομεί πολύ χώρο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Καταστολή των εξωγενών πεδίων
  • Για επιλεκτική αναγνώριση μη σιδηρούχων μετάλλων


Μαγνητικοί αισθητήρες

Οι μαγνητικοί αισθητήρες χρησιμεύουν στην ανίχνευση θέσης χωρίς επαφή και χωρίς φθορά. Χρησιμοποιούνται εκεί όπου απαιτούνται ιδιαίτερα μεγάλες αποστάσεις μεταγωγής. Καθώς τα μαγνητικά πεδία διαπερνούν και όλα τα μη μαγνητιζόμενα υλικά, οι αισθητήρες μπορούν να αναγνωρίζουν μαγνήτες διαμέσου τοιχωμάτων π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, πλαστικό ή ξύλο.