1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Αισθητήρες θέσης
  5. IO-Link - Χωρητικοί αισθητήρες

IO-Link - Χωρητικοί αισθητήρεςΧωρητικοί αισθητήρες

Οι χωρητικοί αισθητήρες ανιχνεύουν χύδην υλικά ή υγρά μέσα από μη μεταλλικά τοιχώματα δοχείων. Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται απευθείας με τα πλήκτρα στον αισθητήρα ή μέσω της διεπαφής IO-Link μέσω διασύνδεσης USB E30396 ή του Memory Plug E30398. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την απεικόνιση των τιμών μέτρησης των αισθητήρων καθώς και την Online και Offline παραμετροποίηση. Η απεικόνιση συγκεκριμένων τιμών μέτρησης επιτρέπει να καθοριστούν όρια ανοχής στο ρυθμισμένο σημείο μεταγωγής.