1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link συσκευές

IO-Link συσκευές

  • Οθόνη για ένδειξη έως τεσσάρων τιμών διεργασίας
  • Ηλεκτρονικοί ασφαλειοδιακόπτες για διαρκή παρακολούθηση του δευτερεύοντος κυκλώματος των 24 V
  • Αξιόπιστη απενεργοποίηση σε περίπτωση βλάβης
  • Αρθρωτή και επιλεκτική προστασία μηχανημάτων και εγκαταστάσεων
  • Με IO-Link για μετάδοση σημάτων και διαγνωστικών δεδομένων

IO-Link συσκευές