1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link μονάδες
  5. Μ8 μονάδες

IO-Link - Μ8 μονάδες

  • Για απλή σύνδεση ψηφιακών αισθητήρων σε οποιαδήποτε κύρια μονάδα IO-Link
  • Δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων και ενέργειας με χρήση μη θωρακισμένου καλωδίου σύνδεσης
  • Ευδιάκριτα, ισχυρά ενδεικτικά LED για τη γενική λειτουργία, την κατάσταση μεταγωγής και τα σφάλματα
  • Στιβαρή σχεδίαση με πλήρη επικάλυψη απόσβεσης για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Έως 8 θέσεις με δύο ψηφιακές εισόδους η κάθε μία