1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Τεχνολογία σύνδεσης AS-Interface
  5. Καλωδιώσιμοι αρσενικοί κονέκτορες

Τεχνολογία σύνδεσης AS-Interface - Καλωδιώσιμοι αρσενικοί κονέκτορες

  • Σχεδίαση ευθύγραμμη ή τύπου γωνίας
  • Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα


Καλωδιώσιμοι αρσενικοί κονέκτορες

Καλωδιώσιμοι αρσενικοί κονέκτορες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών σε κεντρικούς διανομείς και μονάδες. Χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται ένα ειδικό μήκος καλωδίου ή ένα ειδικό καλώδιο. Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω βιδωτών ακροδεκτών ή τεχνικής διαπέρασης.