1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Τεχνολογία σύνδεσης AS-Interface
  5. Καλωδιώσιμοι θηλυκοί κονέκτορες

Τεχνολογία σύνδεσης AS-Interface - Καλωδιώσιμοι θηλυκοί κονέκτορες

  • Σχεδίαση ευθύγραμμη ή τύπου γωνίας
  • Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
  • Εκδόσεις με ενδείξεις LED για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία


Καλωδιώσιμοι θηλυκοί κονέκτορες

Καλωδιώσιμοι θηλυκοί κονέκτορες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών με κονέκτορα. Χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται ένα ειδικό μήκος καλωδίου ή ένα ειδικό καλώδιο. Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω βιδωτών ακροδεκτών, κασσιτεροκόλλησης ή αναδίπλωσης.