1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Τεχνολογία σύνδεσης AS-Interface
  5. Καλώδια διευθυνσιοδότησης και προγραμματισμού

Τεχνολογία σύνδεσης AS-Interface - Καλώδια διευθυνσιοδότησης και προγραμματισμού

  • Διευθυνσιοδότηση ενεργών μονάδων AS-i


Σύστημα καλωδίωσης AS-Interface - Καλώδιο εκχώρησης διευθύνσεων και προγραμματισμού

Με ένα καλώδιο εκχώρησης διευθύνσεων μπορούν να εκχωρηθούν στις μονάδες AS-i σε τοποθετημένη και καλωδιωμένη κατάσταση γρήγορα και εύκολα διευθύνσεις μέσω της αντίστοιχης διασύνδεσης.