1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Τεχνολογία σύνδεσης AS-Interface
  5. Προεκτάσεις, τερματισμοί και δοκιμές καλωδίου

Τεχνολογία σύνδεσης AS-Interface - Προεκτάσεις, τερματισμοί και δοκιμές καλωδίου

  • Παθητικός τερματισμός του διαύλου για αύξηση του μήκους του καλωδίου
  • Προέκταση του καλωδίου κατά επιπλέον 100 m με χρήση πρόσθετου επαναλήπτη
  • Δυνατότητα επίτευξης συνολικού μήκους έως 600 m
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε τοπολογία δικτύου
  • Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση της διάταξης τερματισμού του διαύλου με βύσμα με τεχνολογία μετατόπισης μόνωσης για καλωδιοταινία


Επέκταση, απόληξη και δοκιμή καλωδίων

Οι αναμεταδότες AS-i χρησιμεύουν στην επέκταση των καλωδίων ενός δικτύου AS-i κατά επιπλέον 100 μέτρα. Ο αριθμός των πιθανών συνδρομητών δεν αλλάζει. Κάθε αναμεταδότης διαθέτει γαλβανική απομόνωση, η οποία χωρίζει το δίκτυο σε δύο μέρη, από τα οποία το καθένα τροφοδοτείται ξεχωριστά με τάση.
Η απόληξη διαύλου AS-i χρησιμοποιείται για την αποτροπή πιθανών σφαλμάτων επικοινωνίας στο δίκτυο.
Το AS-i Tuner είναι μια μονάδα διάγνωσης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση καλωδίων έως 200 μέτρα χωρίς τη χρήση αναμεταδότη. Επιτηρεί την ποιότητα των τηλεγραφημάτων και επισημαίνει κρίσιμες καταστάσεις με τη βοήθεια ευδιάκριτων λυχνιών LED.
Το AS-i Tester είναι μια συσκευή διάγνωσης, με την οποία μπορεί να εξεταστεί η λειτουργία ενός δικτύου AS-i ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.