1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. AS-Interface για επικίνδυνες περιοχές
  5. AirBox για πνευματικές εφαρμογές

AS-Interface για επικίνδυνες περιοχές - Airbox για πνευματικές εφαρμογές

  • Πνευματικές ψηφιακές και αναλογικές μονάδες για χρήση σε μη αγώγιμες κόνεις
  • Πολύ ασφαλής στερέωση και υψηλός βαθμός προστασίας
  • Βαλβίδες ολίσθησης ελεύθερες απο αλληλεπικαλύψεις
  • Τρεις ελεύθερα επιλέξιμες κατευθύνσεις του πλακέ καλωδίου
  • Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης


AirBox για πνευματικά συστήματα

Το AS-i AirBox αποτελεί συνδυασμό από μια μονάδα εισόδου/εξόδου και μια μαγνητική βαλβίδα. Χρησιμοποιείται σε πνευματικά συστήματα για τον αποκεντρωμένο έλεγχο κυλίνδρων ή βαλβίδων, πτερυγίων ή ολισθητήρων που ελέγχονται από μηχανισμούς περιστροφής. Με τη χρήση προστασίας από πρόσκρουση ενδείκνυνται για τη χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης, π.χ. σε σιλό αλεύρου και σίτου, εγκαταστάσεις συμπυκνωμένων και σύνθετων ζωοτροφών.
Η τοποθέτηση των AirBox χωρίς εργαλεία στο επίπεδο καλώδιο AS-i επιτρέπει την ευκολότερη τοποθέτηση και καλωδίωση. Επίσης με την αποκεντρωμένη χρήση κοντά στον ενεργοποιητή αυξάνεται η ενεργειακή αποδοτικότητα.
Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει AirBox με διαφορετικές λειτουργίες βαλβίδων.
Το AirBox ως 2 x 3/2-οδη έκδοση ενδείκνυται ειδικά για τη σύνδεση δύο κυλίνδρων απλής ενέργειας. Σε περίπτωση διακοπής του πεπιεσμένου αέρα, οι κύλινδροι οδηγούνται σε μια ασφαλή θέση.
Το 5/2-οδο AirBox (μονοσταθές/δισταθές) χρησιμοποιείται όπως και το 5/3-οδο AirBox με ενεργοποιητές διπλής ενέργειας. Αυτή η λειτουργία της βαλβίδας εμποδίζει για παράδειγμα μέσω της κλειδωμένης μεσαίας θέσης το χαμήλωμα του φορτίου σε περίπτωση διακοπής του πεπιεσμένου αέρα.