1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
  5. Βαθμίδες γενικής χρήσης για εφαρμογές πεδίου

Βαθμίδες Εισ/Εξ AS-Interface - Βαθμίδες γενικής χρήσης για εφαρμογές πεδίου

  • Μονάδες με ψηφιακές και αναλογικές εισόδους και εξόδους
  • Σύνδεση συσκευών μέσω ελατηριωτων κλεμών
  • Δύο διαφορετικά πλάτη περιβλήματος


Μονάδες γενικής χρήσης

Οι αποκεντρωμένες μονάδες εισόδου/εξόδου γενικής χρήσης AS-Interface συνδέουν δυαδικούς και αναλογικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές μέσω AS-Interface με την πύλη ή το PLC.
Το πάνω και κάτω τμήμα τοποθετούνται με βίδες. Το δίκλωνο επίπεδο καλώδιο συνδέεται με τη βοήθεια του καταξιωμένου συστήματος διαπέρασης με προστασία ανάστροφης πολικότητας. Η σύνδεση των αισθητήρων και ενεργοποιητών πραγματοποιείται μέσω κονεκτόρων με ελατηριωτό κλωβό.
Οι λυχνίες LED για την ένδειξη της λειτουργίας και τυχόν σφαλμάτων είναι εξαιρετικά ευανάγνωστες χάρη στη μεγάλη ένταση φωτός.
Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει μονάδες με ψηφιακές και αναλογικές εισόδους και εξόδους.