1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
  5. Συμπαγείς βαθμίδες πεδίου βιδωτής συναρμολόγησης CompactLine

Βαθμίδες Εισ/Εξ AS-Interface - Συμπαγείς βαθμίδες πεδίου βιδωτής συναρμολόγησης CompactLine

  • Υψηλή αντοχή στις δονήσεις χάρη στην πλήρη επικάλυψη απόσβεσης
  • Δυνατότητα τροφοδοσίας αισθητήρων και ενεργοποιητών με εξωτερική τάση
  • Αξιόπιστος εντοπισμός και ένδειξη βλαβών σε περιφερειακά και σφαλμάτων επικοινωνίας
  • Επιλογή διευθύνσεων μέσω interface υπερύθρων
  • Με ψηφιακές εισόδους και εξόδους ή με δύο αναλογικές εισόδους ρεύματος

Βαθμίδες Εισ/Εξ AS-Interface - Συμπαγείς βαθμίδες πεδίου βιδωτής συναρμολόγησης CompactLineΣυμπαγείς βιδωτές μονάδες πεδίου CompactLine

Οι αποκεντρωμένες μονάδες εισόδου/εξόδου AS-Interface της σειράς CompactLine συνδέουν δυαδικούς και αναλογικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές μέσω AS-Interface με την πύλη ή το PLC. Το πάνω και κάτω τμήμα της μονάδας τοποθετούνται με βίδες. Το δίκλωνο επίπεδο καλώδιο συνδέεται με τη βοήθεια του συστήματος διαπέρασης με προστασία ανάστροφης πολικότητας. Η σύνδεση των αισθητήρων και ενεργοποιητών πραγματοποιείται με δοκιμασμένους, ανθεκτικούς κονέκτορες.
Οι λυχνίες LED για την ένδειξη της λειτουργίας και τυχόν σφαλμάτων είναι εξαιρετικά ευανάγνωστες χάρη στη μεγάλη ένταση φωτός.
Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει μονάδες με ψηφιακές και αναλογικές εισόδους και εξόδους με κονέκτορα M8 ή M12.
Οι πλήρως χυτές μονάδες με αξιόπιστο βιδωτό σύστημα είναι ανθεκτικές στις κρούσεις και δονήσεις και ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον.