1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
  5. Βαθμίδες πεδίου βιδωτής συναρμολόγησης ClassicLine

Βαθμίδες Εισ/Εξ AS-Interface - Βαθμίδες πεδίου βιδωτής συναρμολόγησης ClassicLine

  • 2 x 2 ψηφιακές είσοδοι για την κατάσταση μεταγωγής και 2 έξοδοι τροφοδοτούμενες από το AS-i
  • Τέσσερις ψηφιακές είσοδοι για την κατάσταση μεταγωγής και τέσσερις είσοδοι για έλεγχο λειτουργιών
  • Τέσσερις αναλογικές είσοδοι, τέσσερις αναλογικές έξοδοι ή 4 κανάλια Pt100 με δυνατότητα επιλογής
  • Δυνατότητα τροφοδοσίας αισθητήρων και ενεργοποιητών με εξωτερική τάση
  • Υψηλός βαθμός προστασίας για απευθείας επιτόπου εγκατάσταση


Βιδωτές μονάδες πεδίου ClassicLine

Οι αποκεντρωμένες μονάδες εισόδου/εξόδου AS-Interface της σειράς ClassicLine με βιδωτό σύστημα συνδέουν δυαδικούς και αναλογικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές μέσω AS-Interface με την πύλη ή το PLC. Το πάνω και κάτω τμήμα της μονάδας τοποθετούνται με τέσσερις βίδες. Το δίκλωνο επίπεδο καλώδιο συνδέεται με τη βοήθεια του καταξιωμένου συστήματος διαπέρασης με προστασία ανάστροφης πολικότητας.
Οι λυχνίες LED για την ένδειξη της λειτουργίας και τυχόν σφαλμάτων είναι εξαιρετικά ευανάγνωστες χάρη στη μεγάλη ένταση φωτός.
Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει μονάδες με ψηφιακές και αναλογικές εισόδους και εξόδους. Η σύνδεση των αισθητήρων και ενεργοποιητών πραγματοποιείται με δοκιμασμένους, ανθεκτικούς κονέκτορες M12. Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας, οι μονάδες ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον.