1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Τροφοδοτικά και επιτηρητές AS-Interface
  5. Επιτηρητές σφαλμάτων γείωσης και επιτηρητές σφαλμάτων μόνωσης

Επιτηρητές σφαλμάτων γείωσης και επιτηρητές σφαλμάτων μόνωσης AS-Interface

  • Αξιόπιστη παρακολούθηση σφαλμάτων προς τη γείωση η σφαλμάτων μόνωσης
  • Προστασία κατά της ακούσιας εκκίνησης των μηχανημάτων
  • Ενδείξεις LED για σφάλματα προς τη γείωση και σφάλματα μόνωσης

Επιτηρητές σφαλμάτων γείωσης και επιτηρητές σφαλμάτων μόνωσης AS-InterfaceΕπιτηρητής γείωσης και μόνωσης

Ο επιτηρητής σφάλματος γείωσης επιτηρεί αξιόπιστα τα μη γειωμένα δίκτυα συνεχούς τάσης AS-i και 24V για βραχυκύκλωμα προς τη γη. Μια έξοδος ρελέ χωρίς δυναμικό σηματοδοτεί την ανίχνευση ενός βραχυκυκλώματος προς τη γη. Έτσι προλαμβάνονται επικίνδυνες καταστάσεις όπως για παράδειγμα η ακούσια εκκίνηση μιας μηχανής. Ένας επιτηρητής μόνωσης αναγνωρίζει τόσο συμμετρικά όσο και ασύμμετρα σφάλματα γείωσης ή μόνωσης. Μια κίτρινη λυχνία LED που αναβοσβήνει σηματοδοτεί συμμετρικά σφάλματα, ενώ ένα συνεχές φως σηματοδοτεί ασύμμετρα σφάλματα. Η αξιολόγηση «Υπάρχει σφάλμα γείωσης/μόνωσης» μπορεί να αξιολογηθεί μέσω δύο επαφών ειδοποίησης χωρίς δυναμικό.