1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες θερμοκρασίας
  5. Αισθητήρες ράβδου

Αισθητήρες θερμοκρασίας - Αισθητήρες ράβδου

  • Πολύ μικρός χρόνος απόκρισης
  • Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας χάρη στο ενσωματωμένο αισθητήριο στοιχείο PT100/Pt1000
  • Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Υψηλή αντοχή σε πίεση
  • Μεταβλητό βάθος εγκατάστασης χάρη στα διάφορα μήκη στελεχών του αισθητήρα


Ραβδόμορφοι αισθητήρες

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας της σειράς TΤ για τη σύνδεση σε μια μονάδα αξιολόγησης ανιχνεύουν αξιόπιστα τις θερμοκρασίες σε δοχεία, δεξαμενές και σωληνώσεις. Χάρη στον ιδιαίτερα σύντομο χρόνο απόκρισης οι αισθητήρες ενδείκνυνται για τη χρήση σε διεργασίες με γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας.
Με τη χρήση ενός στοιχείου Pt100/Pt1000 με βαθμό ακρίβειας A, οι ραβδόμορφοι αισθητήρες εγγυώνται εξαιρετικά ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας. Το ανθεκτικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα και ο υψηλός βαθμός προστασίας IP 68 / IP 69K εγγυώνται τη χρήση σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον.
Οι ραβδόμορφοι αισθητήρες διατίθενται σε διάφορες διαμέτρους και διάφορα μήκη. Μέσω προσαρμογέων διεργασίας και τυποποιημένων συνδέσεων M12 ενσωματώνονται σε σχεδόν όλες τις εφαρμογές.
Οι αισθητήρες συνδέονται απευθείας στο ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης ifm TR ή στον κονέκτορα θερμοκρασίας TP.