1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες θερμοκρασίας
  5. Αισθητήρες βιδωτοί και με οπή σύνδεσης

Αισθητήρες θερμοκρασίας - Αισθητήρες βιδωτοί και με οπή σύνδεσης

  • Βιδωτοί, μανδαλωτοί και κυλινδρικοί αισθητήρες θερμοκρασίας
  • Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης
  • Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας μέσω ενσωματωμένου αισθητήριου στοιχείου Pt100 κατηγορίας A
  • Διάφορα μήκη καλωδίου από 2 έως 5 m
  • Απλή και 100 % στεγανή σύνδεση μέσω βύσματος M12


Αισθητήρες επίπεδης εφαρμογής και βιδωτοί αισθητήρες

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας της σειράς TS για τη σύνδεση σε μια μονάδα αξιολόγησης ανιχνεύουν αξιόπιστα τις θερμοκρασίες σε δοχεία, δεξαμενές, σωληνώσεις και σε επιφάνειες μηχανών. Οι αισθητήρες επίπεδης εφαρμογής και οι βιδωτοί αισθητήρες με αγωγό σύνδεσης χρησιμοποιούνται όταν ο διαθέσιμος χώρος για την τοποθέτηση είναι περιορισμένος.
Η θερμοκρασία περιβλήματος ενός εδράνου ή ενός κινητήρα αποτελεί, όπως και η συμπεριφορά κραδασμών, ένδειξη για την κατάσταση, ποιότητα και υπολειπόμενη διάρκεια ζωής. Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας επίπεδης εφαρμογής που είναι στερεωμένος στο περίβλημα μετρά τη θερμοκρασία και μεταδίδει τις τιμές μέτρησης σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα ένδειξης και αξιολόγησης του τύπου TR ή στον κονέκτορα θερμοκρασίας TP.
Για εφαρμογές σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί ορισμένοι αισθητήρες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.