1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες θερμοκρασίας
  5. Μεταδότες με αυτοέλεγχο

Αισθητήρες θερμοκρασίας - Μεταδότες με αυτοέλεγχο

  • Ενσωματωμένη παρακολούθηση ολίσθησης, διαγνωστικός έλεγχος και λειτουργία αντιγράφων ασφαλείας
  • Εσωκλείεται πιστοποιητικό εργοστασιακής βαθμονόμησης
  • Υψηλή ακρίβεια 0,2 K στην περιοχή θερμοκρασιών -10...100 C
  • Υψηλή ασφάλεια διεργασιών χάρη στην αυτοπαρακολούθηση
  • Εξοικονόμηση χρημάτων χάρη στη μειωμένη συχνότητα βαθμονομήσεων


Μεταδότες με αυτοεπιτήρηση


Οι αισθητήρες θερμοκρασίας της σειράς TAD επιτηρούν αξιόπιστα τη θερμοκρασία συστήματος σε μηχανές και εγκαταστάσεις. Χάρη στην κατάλληλη για εφαρμογές υγιεινής σχεδίαση, τον υψηλό βαθμό προστασίας και τη σύνδεση διεργασίας, οι αισθητήρες ενδείκνυνται ειδικά για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και φαρμάκων. Σε πολλές εφαρμογές αυτών των κλάδων πρέπει να βαθμονομούνται τακτικά οι χρησιμοποιούμενοι αισθητήρες θερμοκρασίας. Στη σειρά TAD αυτό δεν είναι απαραίτητο.
Εκτός από μια εξαιρετικής ακριβείας κλιμακούμενη αναλογική έξοδο, η συσκευή διαθέτει μια έξοδο διάγνωσης για την επιτήρηση αποκλίσεων και σφαλμάτων. Με τη χρήση δύο διαφορετικών στοιχείων αισθητήρων, τα οποία αλληλοεπιτηρούνται κατά τη διεργασία, διασφαλίζεται ότι μια πιθανή απόκλιση του αισθητήρα ανιχνεύεται με αξιοπιστία και ότι μεταδίδεται στην έξοδο διάγνωσης. Αν ένα από τα δύο ενσωματωμένα στη μύτη μέτρησης στοιχεία αισθητήρων παρουσιάζει βλάβη (π.χ. σε βραχυκύκλωμα), εξακολουθεί να είναι δυνατή η μέτρηση της θερμοκρασίας με το εναπομένον στοιχείο.
Οι αισθητήρες διατίθενται με διάφορα μήκη ράβδων και συνδέσεις διεργασίας.
Μπορούν να παραμετροποιηθούν μέσω IO-Link, π.χ. μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.