1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες θερμοκρασίας
  5. Μικρού μεγέθους μεταδότες για βιομηχανική χρήση

Αισθητήρες θερμοκρασίας - Μικρού μεγέθους μεταδότες για βιομηχανική χρήση

  • Μονάδες με μεγάλο εύρος μέτρησης θερμοκρασιών
  • Πολύ μικρός χρόνος απόκρισης
  • Υψηλή μηχανική ευστάθεια και αντοχή σε πίεση έως 400 bar
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Διάφορα μήκη εγκατάστασης από 25...150 mm


Συμπαγείς μεταδότες για βιομηχανική χρήση


Οι συμπαγείς μεταδότες θερμοκρασίας σχεδιάστηκαν ειδικά για τη χρήση σε συστήματα διεργασίας. Διαθέτουν αναλογική έξοδο 4...20 mA.
Το στοιχείο μέτρησης Pt1000 της κατηγορίας A επιτυγχάνει με την εργοστασιακή βαθμονόμηση υψηλό βαθμό ακρίβειας. Εκτός από το μεγάλο εύρος μέτρησης, ξεχωρίζουν επίσης για τον εξαιρετικό χρόνο απόκρισης. Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας, το πλήρως συγκολλημένο περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα και τη μεγάλη αντοχή στην πίεση, οι μεταδότες ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Μια λυχνία LED σηματοδοτεί ευδιάκριτα την ετοιμότητα λειτουργίας.
Οι αισθητήρες διατίθενται με διάφορα μήκη ράβδων, συνδέσεις διεργασίας και περιοχές μέτρησης. Πολυάριθμοι προσαρμογείς διευκολύνουν την ενσωμάτωση στη διεργασία.
Οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν με δύο ή τέσσερις αγωγούς. Στη λειτουργία τεσσάρων αγωγών ο μεταδότης μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.