1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες θερμοκρασίας

Αισθητήρες θερμοκρασίας

  • Μονάδες με ενσωματωμένα ή ξεχωριστά ηλεκτρονικά κυκλώματα αξιολόγησης
  • Αρθρωτή σχεδίαση για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
  • Υψηλή ασφάλεια διεργασιών χάρη στην αυτοπαρακολούθηση
  • Μεταβλητή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέων
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις

Αισθητήρες θερμοκρασίας

Αισθητήρες θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία αποτελεί το συχνότερα μετρούμενο φυσικό μέγεθος σε μηχανές και εγκαταστάσεις.
Αισθητήρες θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται, για να διασφαλιστεί η σωστή θερμοκρασία ενός προϊόντος στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και φαρμάκων. Σε εργαλειομηχανές και στην αυτοκινητοβιομηχανία η θερμοκρασία ή η διαφορά θερμοκρασίας σε μηχανισμούς κίνησης, μειωτήρες ή κινητήρες αποτελεί σημαντική ένδειξη για την κατάσταση της μηχανής. Στη βιομηχανία χάλυβα, μετάλλου και γυαλιού, η επιτήρηση της θερμοκρασίας των κυκλωμάτων ψύξης χρησιμεύει στην προστασία των εγκαταστάσεων από υπερθέρμανση.
Η πλειοψηφία των αισθητήρων θερμοκρασίας ifm επιτρέπει την προσαρμογή σε διάφορες περιοχές θερμοκρασίας, βάθη βύθισης, συνθήκες περιβάλλοντος και μέσα.