1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες στάθμης
  5. Για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές

Αισθητήρες στάθμης - Χρήση σε επικίνδυνες περιοχές

  • Για αξιόπιστο έλεγχο της στάθμης σε δεξαμενές και δοχεία
  • Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
  • Χρήση σε υγρά και παχύρρευστα μέσα και σε χύμα υλικά
  • Διαφοροποίηση ρυθμίσεων για τα διάφορα μέσα με παραμετροποίηση των εξόδων μεταγωγής
  • Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές