1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες στάθμης
  5. Βαθμωτή σχεδίαση μεταδότη

Αισθητήρες στάθμης - Βαθμωτή σχεδίαση μεταδότη

  • Εκδόσεις με δύο ή τέσσερις εξόδους μεταγωγής ή με αναλογική έξοδο
  • Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη
  • Ευδιάκριτη ένδειξη LED
  • Μήκη στελεχών αισθητήρων έως 160 cm
  • Προσαρμογή σε διάφορα ύψη δοχείων με μείωση μήκους του στελέχους του αισθητήρα


Προσαρμόσιμο σύστημα αισθητήρων

Ο αισθητήρας στάθμης πλήρωσης λειτουργεί με βάση την αρχή του καθοδηγούμενου μικροκύματος και μετρά τη στάθμη πλήρωσης με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών παλμών στην περιοχή των νανοδευτερολέπτων. Ενδείκνυται για τη συνεχή επιτήρηση στάθμης πλήρωσης σε σχεδόν όλα τα υγρά, π.χ. μέσα με βάση το νερό, ψυκτικά λιπαντικά, υγρά καθαρισμού, έλαια.
Ο αισθητήρας τοποθετείται μέσω σύνδεσης διεργασίας ή φλάντζας απευθείας στο δοχείο. Αν χρειάζεται ο χρήστης μπορεί απλά να κοντύνει τη ράβδο αισθητήρα και να την προσαρμόσει στο δοχείο.
Η ρύθμιση όλων των παραμέτρων καθώς και ο προγραμματισμός των σημείων μεταγωγής και η ένδειξη της τρέχουσας στάθμης πλήρωσης πραγματοποιούνται με πλήκτρα προγραμματισμού και μία τετραψήφια αλφαριθμητική οθόνη. Επιπλέον ο αισθητήρας μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.